ARKIV
Viser nyheder fra 2022
Vis kun nyheder fra eller fra
Tirsdag den 20. september 2022
Skrevet af Finn
Ture 2023
Vi har i år besluttet at forsøge at få fastlagt nogle ture i 2023.
Følgende er foreslået:

15. April: Knudhule - Himmelbjerget. Ca. 18-20 km. med planlagte pauser på ud- og hjemvejen, samt ved Himmelbjerget. - Skubbes måske lidt afh. af vejr og vind. NB: Udsat til senere på året!!!
13. Maj: Rosenholm Bådelaug - Kalø Slotsruin. Ca. 17-20 km. afh. af rutevalg.
17. Juni: Helgenæs rundt. Ca. 20 km.
12. August: Venø rundt. Afg. fra Gyldendal Havn. Ca. 25 km.
9: September: Tunø rundt. Afg. fra Dyngby Hoved/Strand. Ca. 27 km. med 2 x 8 km. kryds.
7. Oktober: Hjelm Rundt. Ca 15 km. med 2 x 5 km. kryds. -AFLYST pga vejret
Erstattes af tur fra Vidjepaken til Øster Hurup - Retur. En tur langs kysten på knapt 20 km.

Da vi er afhængige af vejrguderne, kan turene flyttes/byttes om eller aflyses. (Fur rundt kan også komme på tale)
Turene vil blive nærmere annonceret og beskrevet på FB, når vi kommer lidt nærmere.
 
Søndag den 12. juni 2022
Skrevet af Finn
Referat af Tingmødet d. 11.06.2022
Se referat af Tingmødet, som blev afholdt d. 11.06.2022 på Jægerhuset, Als Odde. Bestyrelsens forslag om ændring af § 3 som anført nedenfor blev vedtaget.
Se det under "Tingmøder"
 
Tirsdag den 17. maj 2022
Skrevet af Finn
Vedr. Tingmødet 11. Juni 2022
Forlag fra bestyrelsen:
Ændring af Paragraf 3:

Bestyrelsen sørger for, at der afholdes et årligt Tingmøde. - Eventuelt i forbindelse med et træf.
Tingmødet afholdes inden den 1.Juli og indkaldes med mindst en måneds varsel.
Indkaldelsen skal ske via hjemmesiden og evt. via e-mail.
Alle spørgsmål afgøres ved simpelt flertal af de fremmødte.
Alle medlemmer har møde- og stemmeret.
 
Onsdag den 04. maj 2022
Skrevet af Kaja
Indkaldelse til Tingmøde
Gæve kajakbumser,

Så gik endnu et år, og vi skal have afholdt vort årlige tingmøde. Det er, som de seneste år, på Jægerhuset, Als Odde, at det foregår.

Vi mødes d. 11. juni 2022 kl. 13.00 på Jægerhuset.

Foreningen er vært ved øl/vand, kaffe/te og en oste- eller rullepølsemad. Af hensyn til madderne, bedes I tilmelde jer hos Kaja, gerne pr. SMS 30110563.


Dagsorden tingmøde (foreløbig):

1. Valg af ordstyrer.
2. Formandens beretning.
3. Regnskabsaflæggelse.
4. Evt. udvalgsberetninger.
5. Behandling af evt. indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesposter.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 2 uger før tingmødet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen