Fremhævet nyhed
Skrevet af Finn
Ture 2023
Vi har i år besluttet at forsøge at få fastlagt nogle ture i 2023.
Følgende er foreslået:

15. April: Knudhule - Himmelbjerget. Ca. 18-20 km. med planlagte pauser på ud- og hjemvejen, samt ved Himmelbjerget. - Skubbes måske lidt afh. af vejr og vind. NB: Udsat til senere på året!!!

13. Maj: Rosenholm Bådelaug - Kalø Slotsruin. Ca. 17-20 km. afh. af rutevalg.

17. Juni: Helgenæs rundt. Ca. 20 km.

12. August: Venø rundt. Afg. fra Gyldendal Havn. Ca. 25 km.

9: September: Tunø rundt. Afg. fra Dyngby Hoved/Strand. Ca. 27 km. med 2 x 8 km. kryds.

7. Oktober: Hjelm Rundt. Ca 15 km. med 2 x 5 km. kryds.

Da vi er afhængige af vejrguderne, kan turene flyttes/byttes om eller aflyses. (Fur rundt kan også komme på tale)

Turene vil blive nærmere annonceret og beskrevet på FB, når vi kommer lidt nærmere.
 
Fremhævet nyhed
Skrevet af Finn
Fællesroning
Vær opmærksom på, at vores ture normalt kun bliver annonceret i vores Facebook-gruppe!
Bemærk også, at alle er velkomne til at slå ture op der.
Så hvis du har et godt forslag til en tur, eller bare gerne vil have lidt selskab på en tur, så slå det op i Facebook-gruppen.
 
Fremhævet nyhed
Skrevet af Finn
Bliv medlem af Kajakbumserne
Der er nu tilføjet en "Bliv medlem knap" under "Foreningen", Den kan benyttes til indmeldelse i Kajakbumserne. Indmeldelsesgebyret betales til vores kasserer Kaja Jeppesen via overførsel eller mobilepay.
NB: Send også en mail til Kaja med underretning om at du har indmeldt dig.
 
Fremhævet nyhed
Skrevet af Finn
Stickers
Vi har fået lavet nogle stickers med vores logo til bil og kajak.
De kan nu købes af Jes i forbindelse med vores fællesture....
Se nærmere HER!
 
Fremhævet nyhed
Skrevet af Finn
Referat af Tingmødet d. 11.06.2022
Se referat af Tingmødet, som blev afholdt d. 11.06.2022 på Jægerhuset, Als Odde. Bestyrelsens forslag om ændring af § 3 som anført nedenfor blev vedtaget.
Se det under "Tingmøder"
 
Tirsdag den 17. maj 2022
Skrevet af Finn
Vedr. Tingmødet 11. Juni 2022
Forlag fra bestyrelsen:
Ændring af Paragraf 3:

Bestyrelsen sørger for, at der afholdes et årligt Tingmøde. - Eventuelt i forbindelse med et træf.
Tingmødet afholdes inden den 1.Juli og indkaldes med mindst en måneds varsel.
Indkaldelsen skal ske via hjemmesiden og evt. via e-mail.
Alle spørgsmål afgøres ved simpelt flertal af de fremmødte.
Alle medlemmer har møde- og stemmeret.
 
Onsdag den 04. maj 2022
Skrevet af Kaja
Indkaldelse til Tingmøde
Gæve kajakbumser,

Så gik endnu et år, og vi skal have afholdt vort årlige tingmøde. Det er, som de seneste år, på Jægerhuset, Als Odde, at det foregår.

Vi mødes d. 11. juni 2022 kl. 13.00 på Jægerhuset.

Foreningen er vært ved øl/vand, kaffe/te og en oste- eller rullepølsemad. Af hensyn til madderne, bedes I tilmelde jer hos Kaja, gerne pr. SMS 30110563.


Dagsorden tingmøde (foreløbig):

1. Valg af ordstyrer.
2. Formandens beretning.
3. Regnskabsaflæggelse.
4. Evt. udvalgsberetninger.
5. Behandling af evt. indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesposter.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 2 uger før tingmødet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 
Torsdag den 30. december 2021
Skrevet af Finn
Årsrapport 2021
Jeg har her - mest efter hukommelsen - prøvet at opsummere lidt fra året der gik.

Det har været et lidt stille år i Bumserne.

Mest p.g.a. Covid 19 som især i begyndelsen af året gav ret barske restriktioner, som nok har afholdt nogle fra at slå længere ture op og fra at deltage i ture.

Spontanturene har jævnligt haft deltagelse af 2-8 deltagere. Men der var nok lidt stille omkring disse ture i de 2 måneder, hvor vores formand Jes, som normalt indkalder til disse, roede Danmark Rundt.

David har dog, (somme tider med lidt kort varsel ;-)), indkaldt til flere ture i den periode.

Og Ja... Vi har haft 2 medlemmer, Jes Wested og Henrik Felding, som har roet Danmark Rundt og derved erhvervet det Rød-Hvide Bånd.! Godt gået (roet)!

De havde deres vejrproblemer og var flere gange indeblæst - især på vestkysten, så turen tog 2 måneder, så man må virkelig tage hatten af for deres vedholdenhed.

Henrik har skrevet en rigtig fin artikel om turen. Læs beretningen her eller under "Turberetninger".

Svømmehallen er som vanligt populær og giver gode muligheder for leg, redning og selvredning. Desværre var vi - igen pga. Covid-restriktionerne - nødt til at aflyse et par tider i begyndelsen af året.

Tingmøde og Julekomsammen blev afholdt med et fint antal deltagere, Covid taget i betragtning.

Forhåbentlig bliver der i 2022 lidt bedre styr på Covid-situationen, så vi kan mødes under mere normale forhold.

Vi håber at vi i 2022 kan arrangere de ”vanlige” ture, som eks. "Fur rundt" - evt. med en overnatning - "Helgenæs rundt" og "Løvfaldstur" på Silkeborgsøerne, men alt afhænger jo af vejr og vind og Covid.

Nå nok om den skide virus!

Husk at alle er velkomne til at indkalde til/foreslå ture i vores Facebook-gruppe. Både længere ture og spontanture.

GODT NYTÅR TIL ALLE - Vi ses på vandet!!