Fremhævet nyhed
Skrevet af Finn
Tingmøde 2024
Vi holdt den 30.06.2024 vores årlige Tingmøde på Jægerhuset ved Als Odde.
Der var mødt 9 medlemmer frem og vi havde et par hyggelige timer med møde, kaffe og ostemadder.
Se referat fra mødet under "Tingmøder".
 
Fremhævet nyhed
Skrevet af Finn
Bestyrelsesmøde hos Jes
Vi har i dag d. 28. Maj 2024 afholdt bestyrelsesmøde hos Jes.

På grund af stigende priser på svømmehal har vi desværre set os nødsaget til at hæve deltagerprisen til kr. 100,-

Tingmøde 2024 bliver afholdt d. 30. juni kl. 14.00 på Jægerhuset, hvor foreningen er vært ved en kop kaffe og en ostemad.-
Her fremlægger bestyrelsen forslag til ændring af vedtægterne, således at Tingmødet skal varsles 14 dage før og at fristen for afholdelse udsættes til 1. september.

Hvis vejret tillader det, er åbent for en tur fra Als Odde inden mødet.

Se fuldt referat fra mødet og indkaldelse/dagsorden til Tingmødet under fanen "Tingmøder".

Vedrørende ture: Vi har talt om, at forsøge at gentage nogle af turene fra 2023 (Se herunder), og denne gang forsøge at gennemføre turen Tunø rundt, samt evt. en tur Tange Sø rundt. Datoer er ikke fastlagt, men turene vil blive annonceret på FB i så god tid som muligt.

Men HUSK: Alle er velkomne til at arrangere ture og slå dem op på FB!!
 
Fremhævet nyhed
Skrevet af Finn
Tur forslag
Følgende ture er foreslået:

Knudhule - Himmelbjerget. Ca. 18-20 km. med planlagte pauser på ud- og hjemvejen, samt ved Himmelbjerget.
Ca. 17-20 km. afh. af rutevalg.
Helgenæs rundt. Ca. 20 km.
Venø rundt. Afg. fra Gyldendal Havn. Ca. 25 km.
Tunø rundt. Afg. fra Dyngby Hoved/Strand. Ca. 27 km. med 2 x 8 km. kryds.
Hjelm Rundt. Ca 15 km. med 2 x 5 km. kryds.
Tange sø rundt

Da vi er afhængige af vejrguderne, kan turene flyttes/byttes om eller aflyses. (Fur rundt kan også komme på tale)
Turene vil blive nærmere annonceret og beskrevet på FB, når vi kommer lidt nærmere.
 
Fremhævet nyhed
Skrevet af Finn
Fællesroning
Vær opmærksom på, at vores ture normalt kun bliver annonceret i vores Facebook-gruppe!
Bemærk også, at alle er velkomne til at slå ture op der.
Så hvis du har et godt forslag til en tur, eller bare gerne vil have lidt selskab på en tur, så slå det op i Facebook-gruppen.
 
Fremhævet nyhed
Skrevet af Finn
Referat fra Tingmødet
Se referat fra Tingmødet den 2/7-23 under "Tingmøder".

Vedrørende svømmehallen: Vi har vi haft problemer med, at folk melder sig til, men ikke møder op. Det blev derfor besluttet, at fremover gælder det, at man ikke er tilmeldt svømmehal, før betalingen er registreret hos kassereren. Og så fanger bordet, møder man ikke op, tilgår pengene klubkassen.
 
Mandag den 02. oktober 2023
Skrevet af Finn
Svømmehalstider 2023-2024
Så er der booket tider i svømmehallen i Hadsund.

Tiderne er som følger:

Lørdag d. 04/11-2023, 15:00 til 17:00
Lørdag d. 02-12-2023, 15:00 til 17:00
Lørdag d. 06/01-2024, 15:00 til 17:00
Lørdag d. 03/02-2024, 15:00 til 17:00
Lørdag d. 02/03-2024, 15;00 til 17:00

Som vanligt tilmelding og betaling til vores kasserer Kaja.
Bem: Betaling ved tilmelding!
Betalingen refunderes ikke, hvis ikke man kommer, men tilgår klubkassen.

Se nærmere HER
 
Søndag den 12. juni 2022
Skrevet af Finn
Referat af Tingmødet d. 11.06.2022
Se referat af Tingmødet, som blev afholdt d. 11.06.2022 på Jægerhuset, Als Odde. Bestyrelsens forslag om ændring af § 3 som anført nedenfor blev vedtaget.
Se det under "Tingmøder"
 
Tirsdag den 17. maj 2022
Skrevet af Finn
Vedr. Tingmødet 11. Juni 2022
Forlag fra bestyrelsen:
Ændring af Paragraf 3:

Bestyrelsen sørger for, at der afholdes et årligt Tingmøde. - Eventuelt i forbindelse med et træf.
Tingmødet afholdes inden den 1.Juli og indkaldes med mindst en måneds varsel.
Indkaldelsen skal ske via hjemmesiden og evt. via e-mail.
Alle spørgsmål afgøres ved simpelt flertal af de fremmødte.
Alle medlemmer har møde- og stemmeret.